...
ویزا
 
 •آذربایجان
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
3 روز کاری : زمان تحویل
1 ماهه : مدت اعتبار
35 euro  تومان : قیمت
پاسپورت ، یک قطعه عکس الزامی است . ( در صورتیکه برای همراه ، ویزا لازم است در درخواست به صورت کتبی ذکر شود ) عکس همراه هزینه ویزا
: مدارک
درخواست  
 •اکراین
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
20 روز كاري : زمان تحویل
14 روزه توریستی : مدت اعتبار
190usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار+پرینت موجودی بانک حداقل 6میلیون تومان( ّبه لاتين)
+ چك ضمانت 5 ميليون تومان +مشخصات فردي + عكس نمام رخ رنگي دو قطعه 4*6
برای ویزای فوری 100دلار اضافه میگردد.

حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامي است .
: مدارک
درخواست  
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
20روز كاري : زمان تحویل
30 روزه توریستی : مدت اعتبار
210usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار+بلیط رزرو شده+پرینت بانکی با حداقل 6میلیون تومان به لاتين .
+ چك ضمانت5 ميليون تومان +مشخصات فردي + عكس نمام رخ رنگي دو قطعه 4*6
حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامي است .
: مدارک
درخواست  
 •ازبکستان
عادي : نوع ویزا
تا10روز کاری : زمان تحویل
15 روزه توریستی : مدت اعتبار
160 usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس+7شب رزرو هتل+اصل پاسپورت+یک قطعه عکس : مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
تا10روز کاری : زمان تحویل
1 ماهه تجاری : مدت اعتبار
300 usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس+7شب رزرو هتل+اصل پاسپورت+یک قطعه عکس : مدارک
درخواست  
 •انگلستان
توريستي چند بار ورود : نوع ویزا
30 روز كاري : زمان تحویل
6 ماه : مدت اعتبار
  تومان : قیمت
اصل پاسپورت با 1 سال اعتبار + 2 قطعه عكس 6*4 + سند ملكي بنام مسافر + مدارك شغلي معتبر + سند ازدواج + شناسنامه + پرينت حساب بانكي 6 ماهه با مو جودي بالا + دعوتنامه + كليه مشخصات فردي دعوت كننده + تكميل فرم سفارت

كليه مدارك با ترجمه به زبان انگليسي .
: مدارک
درخواست  
 •امارات
عادي : نوع ویزا
5 الی 7 روز کاری : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
300 درهم  تومان : قیمت
اسكن رنگی پاسپورت
چک ضمانت
یک قطعه عکس رنگي _شناسنامه _ تكميل فرم تعهد
: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
2 الی3روز کاری : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
380 درهم  تومان : قیمت
اسكن رنگی پاسپورت
چک ضمانت
یک قطعه عکس رنگي _شناسنامه _ تكميل فرم تعهد
: مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
4-6 روز كاري : زمان تحویل
1 ماهه : مدت اعتبار
450 درهم  تومان : قیمت
اسكن رنگی پاسپورت
چک ضمانت
یک قطعه عکس رنگي _شناسنامه _ تكميل فرم تعهد
: مدارک
درخواست  
 •برزيل
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
35 روز كاري : زمان تحویل
15 روزه : مدت اعتبار
95 USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت +2 قطعه عكس + ترجمه تمام صفحات شناسنامه +گواهي اشتغال به كاربه لاتین +پرينت حساب با نکی گردش 3 ماهه حذاقل موجودی 20 میلیون تومان به لاتین + واچر هتل + بلیط رفت و برگشت .

: مدارک
درخواست  
 •اندونزی
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
15 روز کاری : زمان تحویل
طبق بلیط : مدت اعتبار
320,000  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - دو قطعه عکس 4*3 - کپی کارت ملی - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم - گواهی حساب بانکی به لاتین - بلیط - رزرو هتل - چک ضمانت ده میلیون تومانی . : مدارک
درخواست  
 •روسیه
عادي : نوع ویزا
7 روزكاري : زمان تحویل
15روزه توریستی 1 بار ورود : مدت اعتبار
350,000  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس+بلیت هواپیما+آدرس وتلفن و شغل مسافر+کد پستی+باید امضاءمسافر در پاسپورت باشد+واچر هتل {+اصل پاسپورت+امضاي
مسافر در پاسپورت الزامي است. آزمايش hiv .

حضور مسافر در سفارت الزامي است.
: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
3وز کاری : زمان تحویل
ر15روزه توریستی 1 بار ورود : مدت اعتبار
550,000  تومان : قیمت
تاييديه هتل رزرو شده
اصل پاسپورت+يك قطعه عكس
شغل +آدرس+تلفن+بليط رفت و برگشت براي ويزاي توريستي الزامي است
ويزا طبق تاريخ بليط صادر ميشود
هزينه ويزا
مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48ساعت در اداره پلیس ریجستر شود.
: مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
تا 25روز کاری : زمان تحویل
یکماهه تجاری عادی : مدت اعتبار
290,000  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس+بلیت هواپیما+آدرس وتلفن و شغل مسافر+کد پستی+باید امضاءمسافر در پاسپورت باشد+واچر هتل +اصل پاسپورت+حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامی است.آزمایشhiv

هزينه اين ويزا 90 دلار + 2900000 ريال ميباشد.
: مدارک
درخواست  
 •بلاروس
عادي : نوع ویزا
7 روز كاري : زمان تحویل
17 روزه : مدت اعتبار
205USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - 2 قطعه عكس- چك ضمانت 5 ميليون توماني -شناسنامه تمامي صفحات - گواهی اشتغال به کار به لاتین -

براي ويزاي فوري 30 دلار اضافه شارژ مي شود.

: مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
7 1روز كاري : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
230USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - 2 قطعه عكس- چك ضمانت 5 ميليون توماني -شناسنامه تمامي صفحات -
گواهی اشتغال به کار به لاتین -
براي ويزاي فوري 30 دلار اضافه شارژ مي شود.
: مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
7 1ر وز كاري : زمان تحویل
1 ماهه : مدت اعتبار
255USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - 2 قطعه عكس- چك ضمانت 5 ميليون توماني -شناسنامه تمامي صفحات - گواهی اشتغال به کار به لاتین -

براي ويزاي فوري 30 دلار اضافه شارژ مي شود.
: مدارک
درخواست  
 •تايلند
عادي : نوع ویزا
5 روز کاری : زمان تحویل
1 ماهه توریستی : مدت اعتبار
170,000  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - یک قطعه عکس 4*6 - کپی شناسنامه - اصل بلیط هواپیما - مشخصات فردی - کپی کارت ملی .
حضور مسافر در ایران الزامی می باشد .
: مدارک
درخواست  
 •سنگاپور
عادي : نوع ویزا
20 روز کاری : زمان تحویل
یک ماهه توریستی دبل : مدت اعتبار
55usd   تومان : قیمت
اصل پاسپورت
1قطعه عکس رنگي
آدرس +شغل+هزينه ويزا .

ويزا در سنگاپور و يا مالزي تحويل داده مي شود.
: مدارک
درخواست  
 •چين
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
16 روز كاري : زمان تحویل
توریستی گروهی عادي 1 ماهه : مدت اعتبار
105 usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت
دو قطعه عكس رنگي+شغل+آدرس منزل و محل كار+تلفن
هزينه ويزا بازاي هر نفر ميباشد.(ويزا گروهي و حداقل 5 نفر )
: مدارک
درخواست  
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
12روز کاری : زمان تحویل
توریستی گروهی فوری 1 ماهه : مدت اعتبار
140 usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت
دو قطعه عكس رنگي+شغل+آدرس منزل و محل كار+تلفن
هزينه ويزا بازاي هر نفر ميباشد.(ويزا گروهي و حداقل 5 نفر )
: مدارک
درخواست  
تجاري : نوع ویزا
تا25روز کاری : زمان تحویل
(ویزای تجاری انفرادی )ت3ماهه : مدت اعتبار
510 usd  تومان : قیمت
پاسپورت+2قطعه عکس رنگی 4*6+شغل+آدرس منزل و محل کار+تلفن
برای ویزای 6ماهه حداقل باید 1 ویزا ي تجاري قبلی در پاسپورت باشد.
در صورت داشتن ویزای چین در پاسپورت قبلی آن را ارسال نمایید.
: مدارک
درخواست  
 •عراق
عادي : نوع ویزا
7 روز كاري : زمان تحویل
1 ماهه توریستی : مدت اعتبار
80usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت + 2 قطعه عكس رنگي : مدارک
درخواست  
 •قرقیزستان
عادي : نوع ویزا
25روز کاری : زمان تحویل
14روزه توریستی : مدت اعتبار
135USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+دو قطعه عکس _ مشخصات فردی: مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
25روز کاری : زمان تحویل
30روزه توریستی : مدت اعتبار
150USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس_

: مدارک
درخواست  
 •قزاقستان
عادي : نوع ویزا
15روز کاری : زمان تحویل
1ماهه توریستی : مدت اعتبار
170USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس


: مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
10 روز کاری : زمان تحویل
1ماهه توريستي : مدت اعتبار
210usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس : مدارک
درخواست  
عادي : نوع ویزا
15 روز كاري : زمان تحویل
1 ماهه تجاري : مدت اعتبار
230 $  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+یک قطعه عکس : مدارک
درخواست  
 •فیلیپین
عادي : نوع ویزا
15 روز كاري : زمان تحویل
1 ماهه توريستي : مدت اعتبار
130 usd  تومان : قیمت
اصل پاسپورت+ 2 قطعه عكس + تاییدیه حساب بانکی به لاتین 10 میلیون مانده + واچر هتل و بلیط .
حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامي است.
: مدارک
درخواست  
 •لبنان
عادي : نوع ویزا
8 روز كاري : زمان تحویل
1 lماهه توريستي : مدت اعتبار
80USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت - دو قطعه عکس .
: مدارک
درخواست  
 •كره جنوبي
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
20 روز کاری : زمان تحویل
یک ماهه تجاری : مدت اعتبار
300USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت +2قطعه عکس+بلیط+پرینت حساب بانکی 10 ميليون تومان+گواهي اشتغال به كار يا جواز كسب ترجمه شده + کپی شناسنامه + چك ضمانت 10 میلیون تومانی + کپی کارت ملی + ارائه رزرو هتل .


: مدارک
درخواست  
 •گرجستان
عادي : نوع ویزا
10 روز كاري : زمان تحویل
15 روزه : مدت اعتبار
70 usd  تومان : قیمت
اسكن رنگي پاسپورت +2 قطعه عكس رنگي + واچر هتل +اصل بليط + بيمه مسافرتي : مدارک
درخواست  
 •هندوستان
عادي : نوع ویزا
20روز کاری : زمان تحویل
یک ماهه توریستی : مدت اعتبار
195,000  تومان : قیمت
اصل پاسپورت +2قطعه عکس 4*3 جديد + کپی ص 1 و 2 شناسنامه+آدرس منزل و محل کارو تلفن،کدپستی مسافرپاسپورت حتماباید امضای مسافر را داشته باشد+ تكميل فرم سفارت . : مدارک
درخواست  
فوري : نوع ویزا
10 روز كاري : زمان تحویل
يك ماهه توريستي : مدت اعتبار
  تومان : قیمت
اصل پاسپورت +2قطعه عکس 4*3 جديد + کپی ص 1 و 2 شناسنامه+آدرس منزل و محل کارو تلفن،کدپستی مسافرپاسپورت حتماباید امضای مسافر را داشته باشد+ تكميل فرم سفارت . : مدارک
درخواست  
 •هنگ کنگ
عادي : نوع ویزا
45 روز كاري : زمان تحویل
14 روزه توریستی دابل : مدت اعتبار
200USD  تومان : قیمت
اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار + گواهي اشتغال به كار + پرينت حساب بانكي 10 ميليون تومان +عكس رنگي + ترجمه شناسنامه .


: مدارک
درخواست  
مشاهده گالری جهان
Tien
تبدیل ارز
ساعت کشورها
هواشناسی
شرت به پرداخت ملت
 
 
 
3429
 
 
 
 
 
X تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران است.